Skip to main content
Kinergetics icon

Smerte & traume behandling


Kinergetics er special udviklet kinesiologi til at hjælpe i forhold til kroniske lidelser som fibromyalgi, muskel- og ledsmerter, føleforstyrrelser med videre. Du vil få en test og korrektion for ubalancer i kroppens energisystemer for stress (belastninger), der har stået på i længere tid eller flere år. 

Energi ubalancer kan mærkes som kæbespændinger der ikke vil forsvinde, kroniske smerter, kronisk træthed, gigtlidelser og koncentrationsbesvær.

Disse lidelser kan skyldes traumatiske oplevelser (nogen bevidste/kendte, andre ubevidste/ukendte), fastlåste negative følelser fra svære relationer eller på jobbet. Disse er blot eksempler. I det hele taget stresspåvirkninger især længerevarende belastninger er en udfordring for immunsystemet.

Ubalancer i immunsystemet kan også være forårsaget af infektioner, hormonelle forstyrrelser, sygdomsfremkaldende bakterier og vira, allergisk fremkaldende stoffer i fødevarer, tekstiler og luft samt miljøgifte som  tungmetaller, piller med videre. 

Behovet for støttende vitaminer, mineraler med mere er med i testen.

Kinergetics healing

Princippet i test:


  • Ampuller med homøopatiske stoffer af for eksempel kviksølv, adrenalin, vira og allergener testes mod kroppen.
  • Samtidig testes en muskel, som du ser på billedet. Slår musklen fra, er der ikke nok energi til rådighed til, at kroppen kan håndtere det testede stof.
  • Hvis stoffet påvirker kroppens energi, afbalanceres kroppen i forhold til stoffet med Kinergetics Healing. Der gentestes og balanceres, indtil kroppen er i energibalance.
  • For at energien skubbes fremad i tidsrummet mellem behandlingerne, giver jeg nemme energiøvelser med hjem – det eneste der kræves er, at du er standhaftig med lave dem.
  • Behandlingen er smertefri

Livet handler om energi, det er der ikke noget nyt i, mange har talt og skrevet om det blandt andet Albert Einstein, fysiker og nobelprisvinder.

Energi er det eneste, der findes. Der findes flydende energi og fast energi. Vandets energi er en livsnødvendighed og det samme gælder energien i for eksempel mad, mineraler og fedtsyrer. 

Alt i naturen er energi, alt i mennesket er energi… 

– vi kan føle os energiforladte, vi kan føle os energifyldte.

Cellernes brændstof, kroppens energi, sindets flamme – kærlighed til os selv, hinanden, naturen og livet!