Forældre er glade, når børnene trives og kan tage læring til sig. Børnenes fremtid ser lysere ud, da de har bedre muligheder for at gå DERES vej i livet, når de forlader skolen.

Lærere ønsker selvfølgelig også, at børnene lærer mest muligt uden stress, og at der er ro i klassen.

Målrettet bevægelse og læring giver ro på hjernen, afstresser og skaber glæde. Højre og venstre hjernehalvdel får bedre betingelser for at samarbejde. Udbyttet er bedre læring og at kunne tage ny viden til sig. Mit klare syn er, at det ville spare mennesket og samfundet for ressourcespild.

Balancerede børn har bedre integration mellem højre og venstre hjernehalvdel. Stress har oftest en negativ indvirkning på barnets selvværd og bliver en udfordring for hjernen og dermed for mennesket som helhed.

Mit baggrundsmateriale for at kunne skabe bedre selvværd og læring for børn er primært Ph.D. Carla Hannafords “Fysiologisk baseret indlæring” og “Den dominante Faktor”. Jeg vil altid huske Carla, som fortalte om de lidt ældre børn på hendes skole, hvor stolte de var over at være ambassadører for de mindre elever. 

Ud over kinesiologi bruger jeg EFT-tapping.

Balancering og træning kan ske i klinikken 1:1, eller på skoler i klasser eller i mindre grupper.

Forælder Mette Rostgaard Andersen udtaler sig til Bente Fisker:


Jeg valgte at kontakte dig, da det stod mig klart at vi ikke nåede ind til min datter via snak – hun lukkede af. Derfor var det vigtigt at spørge hendes krop, hvordan den havde det og hvilke ting, der udløser de følelser, som hun går rundt med.

Angst, selvværd og ordblindhed.

Min datter scorer grøn i sine test, hvilket betyder, at hun ikke umiddelbart er ordblind, men ved at se på hendes udfordringer og ekstra test, er sandsynligheden for hun testes ordblind i 6. klasse stor, derfor tilbydes hun hjælp i skolen som én, der er ordblind. Hun kan godt læse men skrive er svært. Dette gøres for at undgå et generelt læringstab.

Jeg forventede, at du kunne hjælpe min datter til at få det bedre og at hendes fysiske og psykiske gener skulle forsvinde eller finde et fornuftigt leje (hovedpine, angst og lavt selvværd) og at jeg fik nogle svar, så der var samstemmelse mellem, hvilke tanker jeg gik og gjorde mig, eller så jeg forstod min datter bedre og derved kunne hjælpe hende bedst muligt.

Og det var lige præcis det jeg fik. En øget forståelse og min datter gik fra dig med en følelse af og være ”opløftet eller lettet”. Ligeledes kom der nye vinkler på, som så på ”hele” min datter.

Udover det fik jeg en ro og en bekræftelse i, at det jeg tænkte/følte ikke var forkert og jeg fik flere informationer, som jeg kunne bruge videre frem til og støtte hende i/med.

Min datters hovedpine forsvandt næsten og hun havde ikke længere fravær fra skolen. Hun fik en større tro på sig selv og begyndte at sige fra. Hun fik fortalt mere, om det hun gik og følte. Hun fik sin stemme ud. Jeg ville ønske jeg kunne have fortsat, fordi det ville give min datter mulighed for og blive endnu mere rodfæstet.

Jeg ville til en hver tid anbefale dig og det du gør/kan give videre til andre.