Kinesiologi er en behandlingsmetode, der bygger på dels den vestlige verdens viden om fysiologi og anatomi, dels den østlige verdens viden om kroppens energisystemer. Kinesiologi kan bruges, når du vil:

  • Genfinde balance i krop, psyke og sjæl
  • Når du gerne vil nå bestemte mål, fx børn der har vanskeligt ved at modtage læring
  • Hvis du vil ud af magtesløshed, sorg og negative tanker
  • Styrke din livskraft
  • Blive bedre til at lytte til, hvad din krop signalerer
  • Blive sundere/ bevare sundhed
  • Behandlingen er smertefri

Gevinsten er mere energi og dermed styrker du kroppens evner til at helbrede sig selv.