Skip to main content

Forståelsen af Vand: Fra Viktor Schauberger til Gerald Pollack

Vand er en af de mest fascinerende og vitale stoffer på Jorden. Dets egenskaber og betydning har tiltrukket forskere gennem tiden, og blandt dem skiller Viktor Schauberger og Gerald Pollack sig særligt ud. Schauberger var en pioner inden for forståelsen af vandets naturlige bevægelser og dets selvrensende kapacitet, mens Pollack har bidraget med dyb indsigt i vandets fjerde fase. Denne artikel vil udforske deres bidrag og den dybere forståelse af vand, de har givet os.

Viktor Schauberger: Naturens Vandmester

Baggrund og Liv

Viktor Schauberger (1885-1958) var en østrigsk skovfoged, naturvidenskabsmand og opfinder. Han blev født ind i en familie med dybe rødder i skovbrug og udviklede tidligt en fascination for naturens kræfter, især vandets adfærd. Schauberger tilbragte mange timer med at observere floder og vandløb i de østrigske alper, hvor han bemærkede, hvordan vand bevæger sig i spiraler og vortexmønstre.

Vandets Bevægelse og Energi

Schauberger opdagede, at vand har en naturlig tendens til at bevæge sig i en spiralformet bane, som han kaldte “vortex”. Han mente, at denne bevægelse er essentiel for vandets evne til at opretholde sin renhed og livskraft. I modsætning til den lineære bevægelse, der ofte fremkaldes af menneskeskabte strukturer, såsom rette kanaler og rør, understøtter den naturlige vortex-bevægelse vandets selvrensende egenskaber.

Ifølge Schauberger er vand mere end blot en kemisk forbindelse; det er en levende substans, som besidder energi og bevidsthed. Han observerede, at når vand bevæger sig naturligt, som det gør i en uforstyrret flod, bliver det iltet og beriget med næringsstoffer. Denne proces hjælper med at opretholde økosystemers sundhed og vitalitet.

Opfindelser og Teorier

Schauberger udviklede flere opfindelser baseret på sine observationer af vandets bevægelse. En af hans mest kendte opfindelser er “repulsin”, en enhed designet til at generere kraft ved at efterligne vandets naturlige vortex-bevægelse. Han anvendte også sine teorier i skovbrug og landbrug, hvor han fandt måder at forbedre jordens frugtbarhed og planters vækst ved at optimere vandets bevægelse og distribution.

Schauberger var også kritisk overfor den måde, moderne samfund håndterede vand på. Han advarede mod de skadelige virkninger af dæmninger, kanaler og andre menneskeskabte strukturer, som han mente forstyrrede vandets naturlige flow og førte til miljøproblemer som erosion, oversvømmelser og forringelse af vandkvaliteten.

Schauberger’s Legacy

Viktor Schauberger efterlod en arv, der stadig inspirerer og udfordrer vores forståelse af vand og dets rolle i naturen. Hans arbejde har fået fornyet opmærksomhed i de senere år, hvor der er en stigende interesse for bæredygtige og naturlige løsninger på miljøproblemer. Schauberger’s ideer om vandets livskraft og energi er blevet udforsket og udbygget af moderne forskere og miljøforkæmpere.

Gerald Pollack: Vandets Fjerde Fase

Baggrund og Karriere

Gerald Pollack er professor i bioengineering ved University of Washington og har dedikeret en stor del af sin karriere til at udforske vandets unikke egenskaber. Pollack er især kendt for sin opdagelse af vandets fjerde fase, også kendt som “exclusion zone” (EZ) vand, som repræsenterer en ny forståelse af vandets struktur og funktion.

Opdagelsen af Vandets Fjerde Fase

Traditionelt er vand kendt for at eksistere i tre faser: fast (is), flydende (vand) og gas (damp). Pollack’s forskning har imidlertid afsløret en fjerde fase, som opstår under særlige forhold og udviser unikke egenskaber. Denne fjerde fase, eller EZ-vand, danner sig langs overflader, især hydrofile (vand-elskende) overflader, og har en geléagtig konsistens.

EZ-vand er karakteriseret ved sin evne til at udelukke partikler og opløste stoffer, hvilket giver dets navn “exclusion zone”. Pollack har vist, at dette vand har en mere organiseret struktur end almindeligt flydende vand, hvilket giver det unikke egenskaber, såsom en negativ ladning og en højere viskositet.

Betydning og Anvendelser

Opdagelsen af EZ-vand har betydelige implikationer for vores forståelse af biologiske processer og teknologiske anvendelser. Pollack har foreslået, at EZ-vand spiller en kritisk rolle i mange biologiske funktioner, herunder cellefunktion, energiproduktion og transport af næringsstoffer og affaldsstoffer. EZ-vand kan også forklare nogle af de mystiske egenskaber ved vand, som tidligere ikke kunne forklares af den traditionelle videnskab.

Et af de mest spændende perspektiver ved EZ-vand er dets potentiale inden for medicin og teknologi. For eksempel kan forståelsen af EZ-vand føre til udviklingen af nye metoder til vandrensning og opbevaring, forbedrede teknologier til energiproduktion og nye tilgange til medicinsk behandling.

Belivet Vand og Vandstenen

For at forbinde Schauberger’s og Pollack’s indsigter med praktiske anvendelser i hverdagen, kan vi se på konceptet belivet vand og brugen af Vandstenen. Belivet vand er vand, der er blevet genoplivet til sin oprindelige, naturlige tilstand, som besidder koherens og selvrensende egenskaber.

Vandstenen

Vandstenen er en enhed, der kan monteres uden på vandrøret, og som har evnen til at revitalisere og rense vand ved at genoprette dets naturlige energi og struktur. Vandstenen arbejder ved at udsende subtile energier, der påvirker vandet, mens det passerer gennem røret, uden at være i direkte berøring med det. Denne proces efterligner de naturlige principper, som både Schauberger og Pollack har identificeret, ved at genoprette vandets koherens og selvrensende egenskaber.

Sammenhængen mellem Schauberger, Pollack og Belivet Vand

Schauberger og Pollack’s forskning lægger grundlaget for en dybere forståelse af vandets natur, som kan anvendes praktisk gennem belivet vand og teknologier som Vandstenen. Begge forskere fremhævede vigtigheden af vandets naturlige bevægelser og strukturer, hvilket er nøgleelementer i konceptet om belivet vand.

Schauberger’s ideer om vortex-bevægelse og vandets livskraft harmonerer med Pollack’s opdagelser af EZ-vand, der viser vandets evne til at opretholde en høj grad af struktur og energi. Ved at anvende Vandstenen kan man efterligne disse naturlige processer i hjemmet, hvilket gør det muligt for enhver at drikke belivet, struktureret vand direkte fra hanen.

Fordelene ved Vandstenen

Sundhedsmæssige Fordele

Belivet vand, som det opnås gennem Vandstenen, har flere sundhedsmæssige fordele. Det forbedrer kroppens hydrering, øger energiniveauerne og understøtter cellulær funktion. Dette vand kan også hjælpe med at afgifte kroppen ved at fjerne toksiner mere effektivt.

Miljømæssige Fordele

Anvendelsen af Vandstenen bidrager også til miljømæssig bæredygtighed. Ved at genoprette vandets naturlige struktur og energi hjælper det med at reducere forurenende stoffer og kemikalier, hvilket kan forbedre kvaliteten af både drikkevand og naturlige vandkilder.

Nem Anvendelse

Vandstenen er en nem og overkommelig løsning for dem, der ønsker at forbedre kvaliteten af deres drikkevand. Den kræver ingen komplekse installationer eller vedligeholdelse og kan monteres direkte på eksisterende vandrør. Dette gør det til en praktisk metode for alle, der ønsker at drage fordel af belivet vand.

En stor tak til Schauber og Pollack

Viktor Schauberger og Gerald Pollack har ydet uvurderlige bidrag til vores forståelse af vandets unikke egenskaber og dets rolle som en livsbærende substans. Schauberger’s observationer af vandets naturlige bevægelser og energier samt Pollack’s opdagelse af vandets fjerde fase giver os en dybere indsigt i vandets betydning for sundhed og miljø.

Ved at anvende denne viden gennem praktiske løsninger som Vandstenen kan vi genoprette vandets naturlige struktur og energi, hvilket bringer fordelene ved belivet vand direkte ind i vores hjem. Dette gør det muligt for enhver at drikke struktureret, vitalt vand, der understøtter både personlig sundhed og miljømæssig bæredygtighed.

På denne måde hænger forskningen og opdagelserne af Schauberger og Pollack naturligt sammen med konceptet om belivet vand og brugen af Vandstenen. Det repræsenterer en harmonisk integration af videnskab og praktisk anvendelse, der kan forbedre vores liv og bidrage til en mere bæredygtig fremtid.